Lutherbilleder i dansk teologi 1800-2000 – Københavns Universitet

Forside
Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Det Teologiske Fakultet > Nyheder > Lutherbilleder

19. december 2011

Lutherbilleder i dansk teologi 1800-2000

Åben forelæsningsrække i forårssemestret 2012

Frem mod år 2017 - 500-året for reformationens begyndelse i Wittenberg - vil Det Teologiske Fakultet afholde en række aktiviteter, der både vil omfatte forskning og udgivelser, samt offentlige forelæsninger.

I forårssemestret 2012 begynder vi med en åben forelæsningsrække for alle interesserede: studerende, præster og andre. Forelæsningsrækken stiller skarpt på receptionen af Luther inden for dansk teologi i perioden mellem 1800 og 2000 - belyst både gennem bevægelser og enkeltpersoner.

Danmark er fortsat i høj grad bestemt af den lutherske arv. Spørgsmålet er, hvor meget - og navnlig: i hvilken forstand? Er fx det moderne velfærdsamfund inspireret af Luthers opfattelse af, at ligesom nåden skænkes af Gud uanset et menneskes fortjenester, sådan må også samfundet hjælpe hele befolkningen, uanset den enkeltes bidrag til nationalproduktet? Uanset hvad, så er Luther en person, som man har forholdt sig til - ikke kun som reformator og kirkefader, men også som kulturperson og som det fromme hverdags- og kristenmenneske. Forelæsningerne vil således inddrage også den personlige fascination eller afstandtagen til Luther.

Herunder vil de særligt danske anliggender og tolkningsperspektiver stå i centrum. Hvordan bliver Luther læst og brugt? Hvad bliver fremhævet og hvad bliver fortiet af Luthers mange synspunkter? Og hvilke konstellationer indgår Luther i - både som en normgivende teolog for Folkekirken og som den kulturelle helt eller skurk?

Eftersom den danske reception af Luther vanskeligt kan forstås uden den tyske filosofiske kontekst, vil forelæsningerne blive indledt med et par foredrag om Schleiermachers og Hegels forhold til Luther, hvorefter vi går til Martensen, Grundtvig, Kierkegaard, Liberalteologien, Jakob Knudsen, Kaj Munk, Skydsgaard, Prenter, Hal Koch, Løgstrup, Grane og Gustav Wingren.

Foredragsholderne kommer fra Det Teologiske Fakultets afdelinger for kirkehistorie og systematisk teologi, samt fra Århus Universitet.

Koordinator: Niels Henrik Gregersen, nhg@teol.ku.dk